Zorgaanbod

Uw zorgvraag


U wilt zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Soms heeft u daar wat hulp bij nodig. U wilt niet altijd een beroep doen op uw directe naasten. Of zij doen al zo veel. U wilt zo veel mogelijk onafhankelijk zijn van anderen. U wilt graag een gelijkwaardige relatie onderhouden met uw naasten. Misschien wonen uw familie of vrienden niet dichtbij, of ziet u dat zij een druk leven hebben. Misschien heeft u geen kinderen of zijn er geen mensen die u ondersteunen.

Toch wilt u graag midden in het leven blijven staan en mee blijven doen. U wilt uw familie kunnen bezoeken. U wilt wel eens een leuk dagje uit, zoals naar het theater of een museum. Eens gezellig met iemand winkelen of andere activiteiten die u graag zou willen doen.

Misschien heeft u vervoer en begeleiding nodig voor een medisch bezoek. Misschien heeft u hulp nodig bij het doen van boodschappen of vindt u het gezellig om samen te koken.

Ons zorgaanbod


Wij bieden aanvullende mantelzorg aan mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen wonen. Wij leveren informele zorg met een sociaal karakter en willen eenzaamheid bestrijden door middel van kwalitatieve lange termijn verbindingen aan te gaan tussen cliënt en verzorgende.

In sommige gevallen is de cliënt niet meer in staat regie te voeren en is er meer nodig. In die gevallen kunnen wij bewindvoering aanbieden. Bewindvoering kan in verschillende vormen, samen met een mantelzorger die op afstand leeft en woont. Of als er helemaal geen familie meer is, samen met een notaris of een bank. Voor meer informatie over bewindvoering kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen.

Concerned Zorg ondersteunt en begeleidt mensen in het dagelijkse leven door u aanvullende mantelzorg aan te bieden.

Naastbetrokkenen


U wilt graag dat uw naaste het goed heeft. U wilt graag deel uit blijven maken van het leven van uw naaste en een gelijkwaardige relatie vindt u daarin belangrijk.

U wilt dat hij/zij mee kan blijven doen in de samenleving. U vindt het belangrijk dat hij/zij zo veel als mogelijk mobiel en zelfstandig kan blijven en zijn contacten kan onderhouden.

Soms is het nodig dat hij/zij daarbij extra ondersteuning krijgen, want u bent niet altijd in de gelegenheid om dat te bieden. U wilt graag dat deze ondersteuning geboden wordt door een betrouwbare organisatie zodat uw naaste in goede handen is.

Als de gezondheid achteruit gaat, komen er steeds meer zorgtaken bij en zien wij vaak dat de mantelzorgers overbelast raken. Dan is er intensievere zorg nodig. Ook dan bieden wij ondersteuning zodat u als mantelzorger weer tot rust kunt komen en bieden wij slaap- en waakdiensten aan of 24 uurs-zorg.

Concerned Zorg ondersteunt en begeleidt mensen in het dagelijkse leven door u aanvullende mantelzorg aan te bieden.

Uw naaste heeft nog geen ondersteuning nodig, maar het lijkt u toch fijn alvast in te schrijven? Een kennismakingsgesprek met uw coördinator en een inschrijving zijn geheel kosteloos.


Concrete zorg door zorgstudent