Over Concerned Zorg

Concerned Zorg is een dynamisch bedrijf dat zich richt op het bieden van aanvullende mantelzorg aan vooral ouderen en chronisch zieken in de regio Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet en Zeewolde. Het gaat hierbij om informele zorg met een groot sociaal karakter. Wij willen niemand uitsluiten en samen willen we kijken of we de hulpvraag kunnen invullen.

Het sociale aspect, met oprechte belangstelling en aandacht voor de cliënt is voor ons een belangrijk speerpunt. Mensen moeten voelen dat ze ertoe doen, dat ze meedoen in de maatschappij. Dat heeft een positief effect, zowel psychisch als fysiek en zorgt ervoor dat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En dat is ons doel.

Een grote ergernis van mensen die zorg ontvangen is dat er teveel verschillende mensen over de vloer komen. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen door een goede match te maken tussen cliënt en verzorgende, zodat er een lange termijn relatie en een vertrouwensband kan ontstaan en de cliënt zich prettig en veilig kan voelen in zijn eigen omgeving.

Het sociale karakter spreekt ook verzorgenden aan. Wij willen de verzorgenden weer hun vak terug geven. Namelijk voor mensen zorgen. Zonder al te veel administratieve rompslomp en procedures.

De aanvullend mantelzorger gaat uit van de behoeften van de cliënt. Van boodschappen doen en gezellig winkelen tot samen naar het theater of een museum. En van koken tot een ziekenhuisbezoek. Wij verrichten echter geen medische handelingen. We vragen van hen een VOG (Verklaring omtrent Goed Gedrag) om zo betrouwbaar mogelijk te zijn naar onze cliënten en onze samenwerkingspartners. We richten ons op samenwerking met gemeentes, huisartsen, thuiszorgorganisaties, verpleegkundigen, ziekenhuizen.

Aanvullende mantelzorg is een uitkomst voor ouderen en chronisch zieke mensen die graag middenin het leven willen blijven staan, maar geen beroep kunnen of willen doen op de eigen omgeving. Met aanvullende mantelzorg behouden cliënten bovendien een gelijkwaardige relatie met hun partner en eventuele kinderen. Aanvullende mantelzorg is daarnaast inzetbaar als respijtszorg, zodat de eigen mantelzorger tot rust kan komen. Denk aan slaap- en waakdiensten en 24-uurszorg.

Wilt u in een persoonlijk gesprek meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.

Richard Duckers


Ik ben Richard Duckers, woon in Zeewolde, ben echtgenoot en vader van twee zonen. Als jonge jongen ben ik gestart in het horeca en na een aantal jaren heb ik de stap gezet om mij om te scholen tot Maatschappelijk werker. Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken waren de doelgroep waarmee ik voornamelijk, en met erg veel plezier, heb gewerkt. Daarnaast ben ik werkzaam geweest in de Jeugdbescherming.

Daarna volgde een periode van ziekte. Een periode waar ik veel over mijzelf heb geleerd en een periode waarin ruimte ontstond om ontdekken wie ik ben, wat bij mij past en waar ik goed in ben. In diverse projecten, zoals het FlevoCafé, of het JobHulpMaatje project ben ik gaan samenwerken met mensen in een sociaal isolement, aan de rand van de samenleving. Hen heb ik mogen helpen hun potentieel te ontdekken; hoe ze het beste tot hun recht kunnen komen om zo hun plek in de samenleving en arbeidsmarkt weer in te kunnen nemen.

Deze periode heeft ook ruimte en ontmoetingen opgeleverd om ideeën te ontwikkelen en uit te werken en na te denken over de richting die ik op wilde gaan. De zorg voor ouderen, gehandicapten en chronische zieken heeft altijd mijn interesse behouden en ook de ontwikkelingen met betrekking tot de WMO die deze groep juist erg raakte beleef ik volgen.

Er wordt vanuit de overheid erg veel van de mensen gevraagd om zodoende zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De meeste mensen willen dit ook graag maar dit wordt niet meer voldoende gefaciliteerd door de overheden.

Neem mijn buurvrouw. Haar werkzame leven lang in de thuiszorg gewerkt. Doordat er op alle fronten gekort en bezuinigd moest worden en zij met haar 60 jaar een dure kracht is, komt zij, met haar schat aan jarenlange ervaring, thuis te zitten. Dat raakte mij.

In het FlevoCafé ontmoette ik eens een oude man van 92 jaar uit Leiden en dronk een kopje koffie met hem. Een heel eenzame man, alleen op stap. Eigenlijk op zoek naar een maatje. Iemand om een praatje mee te maken, eens samen mee op stap gaat. Dit kon niet meer gerealiseerd worden. Door alle bezuinigingen zijn vooral de sociale aspecten van de zorg weg gevallen. Deze ervaringen zorgden ervoor dat een idee vorm begon te krijgen en mij niet meer losliet.

Wij zijn dit idee verder gaan ontwikkelen en ik heb Eric heb ik gevraagd directeur te zijn. Daarin ligt zijn kracht. Mijn kracht ligt in de uitvoering en het contact met mensen.

Nu staat ons bedrijf; Concerned Zorg.