Zorgverwijzers

Concerned Zorg ondersteunt mensen bij het langer zelfstandig thuis wonen

Heeft u als professional wel eens het idee dat iemand wel wat extra ondersteuning kan gebruiken voor het verzorgen van ouders, een partner, een familielid of iemand anders? Mensen die het zorgen voor hun dierbare te veel en te zwaar wordt?

Spreekt u wel eens iemand die geen naastbetrokkene heeft en wel iemand kan gebruiken om ondersteund te worden? Iemand die de zorg op zich neemt en regelt wat geregeld moet worden?

Komt u ook wel eens mensen tegen, die zich eenzaam voelen en zich niet met een ander of met de samenleving verbonden voelen?

Is er iemand uitbehandeld in het ziekenhuis maar kan niet naar huis omdat er geen ondersteuning is?

Hoort u de vraag om goede zorg wel eens van kinderen die ver weg wonen of geen tijd hebben om voor hun ouders te zorgen, maar die dat wel goed geregeld willen hebben voor hen?

Voor al die aanvullende zorg kunt u vanaf nu doorverwijzen naar Concerned Zorg!

Wij willen ondersteuning bieden aan ouderen en chronisch zieken waardoor zij langer psychisch en lichamelijk gezond blijven en daardoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij willen kwalitatief goede zorg leveren waarbij de cliënt de regie voert.

Wij willen het gevoel van eenzaamheid verminderen, door mensen zich weer mens te laten voelen door de verbinding die ze maken met anderen. Dit willen we doen door aanvullende mantelzorg in te zetten en een lange termijn relatie op te bouwen tussen cliënt en verzorgende waardoor deze verbinding kan ontstaan.

Wij willen preventief werken, waardoor er minder aanspraak op dure langdurige zorg gemaakt zal worden. Wij bieden aanvullende mantelzorg waarbij de cliënt de regie heeft. Daarbij kunt u denken aan ondersteuning bij ADL. Maar ook regie voeren als dat nodig blijkt.

Wij zijn er op gericht om onze medewerkers zo weinig mogelijk administratief werk te laten verrichten en zo weinig mogelijk procedures te laten volgen. Wij willen dat zij hun tijd zoveel als mogelijk aan hun cliënten besteden. Wij zoeken samenwerking met alle partijen die nodig blijken te zijn voor de cliënt. Ook daarin zoeken wij verbinding.